+
Termékcsoportok
Menü

     1. A regisztráció
     Interneten keresztül történő vásárlás esetén Ön érvényes szerződést köt az adott termékre. Szolgáltatásunkat azok vehetik igénybe, akik az érvényben lévő, idevonatozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, nagykorúak, regisztrálták magukat és ezzel az alábbiakban ismertetett Üzletszabályzatot elfogadták. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltött korlátlanul cselekvőképes személy, vagy 16. életévét betöltött kiskorú személy, aki rendelkezik a törvényes képviselője engedélyével.

     A regisztráció ingyenes, csak a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia:
     Teljes név:
     Cím (város, utca, hsz, emelet)
     Egyéb címadat (pl. kapucsengő)
     Irányítószám:
                  
     Telefon:
     Amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől, lehetőség van eltérő számlázási/szállítási címet is megadni.
     A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik. A jelszóval és a megadott azonosítóval Ön már be tud lépni a rendszerbe. A Gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az Üzletszabályzat megsértése esetén bármikor visszavonja. A Vevő a regisztrációban megadott adatait a felhasználónév/jelszóval történő belépés után a Felhasználói menüben bármikor módosíthatja.

     2. Termékek
     A weboldalon bemutatott termékek a Gyártó kizárólagos tulajdonát képezik. A fotók csak illusztrációk. A valóságban a termék megjelenése eltérhet a fotókon látható termékektől. A termékekről megjelenő információk tájékoztató jellegűek. Pontosabb információkat a manikol.
     webaruhaz@gmail.com e-mail címen vagy a 70 365 26 17 telefonszámon kérhet.. A weboldalon lévő esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk. Hiba esetén, azt kérjük jelezze a fentebb megadott elérhetőségek egyikén.

     

    3. Rendelés menete 

     

    A megrendelések feldolgozása munkanapokon 7:30 - 16:00 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelését, mely a következő napon kerül feldolgozásra.

     

    3.1. A megvásárolni kívánt terméket a termék megnevezése alatt lévő „Kosárba” füle kattintva tudja kosárba helyezni. Ez nem jelent vásárlási kötelezettséget, vagy a rendelés automatikus rögzítését.
    3.2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a "Tovább" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Mennyiség megadását követően a "Módosít/Töröl" gomb megnyomása után frissül a kosár tartalma. 
    3.3. Belépési adatok megadása, illetve ha még nem regisztrált, most megteheti. A kosár tartalma nem törlődik.
    3.4. Szállítási cím ellenőrzése és szállítási mód megadása. 
    3.5. Fizetési mód kiválasztása.
    3.6. Adatok végső ellenőrzése és megrendelés jóváhagyása.

     

    3.7. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően azonnal visszaigazolást kap. Amennyiben az emailt a fiókjában nem látja, először nézze meg a Spam mappát. Ha itt sincs a visszaigazoló email, akkor a rendelése érvénytelen volt, nem történt meg, így vegye fel velem a kapcsolatot emailben vagy telefonon keresztül.

     

    6. Jótállás, garancia,
    6.1. Az internetes vásárlás mindig bizalmi kérdés is, hiszen valami olyasmit rendelünk meg, amit csak fényképen láttunk, de nem volt módunk megtapogatni, megfogni, kipróbálni.
    A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

     

     

     

    6.2. A jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A hibás teljesítés az, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A hibás teljesítés nem feltétlenül a termék hibáját jelenti, hanem adott esetben hibátlan termék is okozhat hibás teljesítést, mert maga a szolgáltatás hibás. Hibás teljesítés esetén a vevő a következő sorrendben tudja érvényesíteni szavatossági jogait:

     

    Első lépcső

     

    1. javítás

    2. csere

     

    Második lépcső

     

    1. árleszállítás

    2. javíttatás az eladó terhére 

    3. elállás

     

    A jótállás időtartama alatt végig az eladó kötelezettsége l bizonyítani, hogy nem teljesített hibásan, míg a kellékszavatosság esetében ez csak hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).

     

    7. Rendelés, elkészítési határidő és szállítás
    7.1. A webáruházban történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen Üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.
    7.2. A rendelés  beérkezésével a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége keletkezik!
    7.3. A webáruházban feltüntetett árak magyar Forintban értendőek,  bruttó árak, nem tartalmazzák viszont a postaköltséget. A közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja

     

    7.4. A megrendelések elkészítési ideje a visszaigazolástól számított 8 munkanap. Kérjük, a munkaszüneti napokat figyelembe venni! 

     

    8. Megrendelés módosítása, törlése
    A megrendelés visszavonását a  Vevő
    megteheti írásban a manikol.webaurhaz@gmail.com  e-mailcímen a rendelést követően 1 munkanapon belül. Ezen túl történő visszavonást nem fogadunk el, a termékek legyártásra illetve postázásra kerülnek.

     

    9. A vásárlástól való elállás joga
    9.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
    Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötsének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

     

    9.2.  A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet 20 §-a értelmében a www.boller.hu webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

     

    a. Kézhezvétel (termék átvételének) házhoz szállítás esetében a kézbesítőtől történő átvétel időpontja. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

     

    b. A fogyasztó elállhat a szerződéstől 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy – ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut – annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésre irányuló szerződés esetében: a termék átvételének napjától számított 14 napon belül, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a fogyasztó az utolsó terméket átveszi.   

     

    c. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a MaNikol Kft címére, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.  A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

     

    d. A visszatérítés bankszámlára történő utalással történik.

     

    e. Utánvéttel, portóval terhelt küldeményt nem áll módomban átvenni!

     

    f. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

     

    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, vagy ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta. Webáruházunk kínálatában olyan termékek is találhatók, melyek esetében a fogyasztó felbontás után nem gyakorolhatja az elállási jogot (fűszerek, fűszerkeverékek, belek stb.) ezzel kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

     

    g. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

     

    9.3. A vásárló az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles a megrendelt termék/eket visszajuttatni eladónak. Ebben az esetben eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni.
    9.4. Eladó kizárólag sérülésmentes, teljesen ép, tiszta termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A termék sérüléséből vagy a tisztításból adódó költségek a Vevőt terhelik. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
    9.5. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából adódó értékcsökkenésből eredő kárának megtérítését.

     

    10. A  felelősség korlátozása
    10.1. A webáruházban való vásárlás feltételezi, hogy a Vevő birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
    10.2. Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:
    - Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
    - Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az Értékesítési Rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
    - Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
    - Bármely papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
    - Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
    - Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
    10.3. Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami az Értékesítési Rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vevő felelősségére történik.
    10.4. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 
    10.5. Eladó nem vonható felelősségre vis major esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.
    10.6. Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.
    10.7. Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.
    10.8. Abban az esetben, ha a Vevő valamilyen formában megsérti a szabályokat, Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlását. Ebben az esetben a Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

     

    11. Változtatás joga
    A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az oldal tulajdonosa fenntartja. Eladó törekszik rá, hogy a weboldalakon található információk napra készek legyenek. A Vásárlóknak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az igényelt termékek saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

     

    12. Egyéb
    Eladó fenntartja a jogot, hogy Üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa. A jelen Üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

     

    13. Ügyfélszolgálat, panasz bejelentés
    Ügyfélszolgálat, információk, esetleges panaszbejelentés: munkanapokon 7:30–16:00 óra között telefonon, postai úton vagy emailben.

     

     2013. évi V.tv. (Ptk. 6:159.§ - 6:174.§) szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.
    Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben elromlottak), és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy Forgalmazót  terheli felelősség.

     

    A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok - amelyeket korábban az NFH látott el - országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

     

    Az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségének adatait alábbi linkről tudják bemásolni http://www.nfh.hu/teruleti

     

    Online vitarendezési platform

     

    Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. [http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok]
    Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: 
    https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

     

    Kellék-/termékszavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

     

    Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti  számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást a rendelet 4.§-a részletesen leírja.

     

    A jogszabályok hatályos szövege teljes terjedelmében elérhető:

     

    45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
    2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
    19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
    2011. évi CXII.tv

     

     

     

    Mellékletek:

     

    1. számú melléklet:

     

    Elállási/Felmondásinyilatkozat minta

     

    (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

     

    Címzett: MaNikol Kft. 2098 Pilisszentkereszt Forrás utca 47. e-mail:manikol.webaruhaz@gmail.com

     

    Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

     

    Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

     

    Rendelés egyedi azonosító száma:

     

    A fogyasztó(k) neve:

     

    A fogyasztó(k) címe:

     

    A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

     

    Kelt

     

    2.melléklet

     

    A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

     

    1.Kellékszavatosság

     

    Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

     

    Ön a MaNiklol Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

     

    Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

     

    Ön - választása szerint -az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

     

    Kérheti a termék cseréjét, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

     

    Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

     

    Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

     

    Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint az áru kézhez vételétől számított 14 napon jelezni.

     

    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

     

    Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

     

    2.Termékszavatosság

     

    Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

     

    Termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

     

    Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

     

    Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

     

    Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

     

    A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

     

    Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

     

    Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 14 napon belül. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

     

    Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

     

    Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

     

    A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

     

    A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

     

    - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

     

    - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

     

    - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

     

    A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval 

     

     

     

    3.Jótállás

     

    Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

     

    Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a MaNikol Kft. jótállásra köteles.

     

    Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

     

    A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

     

    Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

     

     

     

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.


SupportChatOLE